Principală » Fişiere » Știri interne

GAVRIȘ TEODOR ALEXANDRU, director la SNTFC CFR CĂLĂTORI SA trimis in judecata
10-Apr-2015, 8:22:09 AM

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, au dispus trimiterea în judecată: 

în stare de arest preventiv, a inculpaților: 

GAVRIȘ TEODOR ALEXANDRU, director de tracțiune în cadrul SNTFC CFR CĂLĂTORI SA, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor: 
- luare de mită, 
- abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (12 acte materiale), 


PROTOPOPU GABRIEL TELU, director general adjunct și ulterior consilier în cadrul Corpului de Control al Directoratului – Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători C.F.R. CĂLĂTORI S.A, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor:
- luare de mită, 
- trafic de influență, 
- instigare la folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații,
- instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, 
- complicitate la dare de mită, 
- complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată(4 acte materiale), 

în stare de arest la domiciliu, a inculpaților: 

COSMINEANU DANIEL NINEL, șef al Biroului Aprovizionare, în cadrul S.N.T.F.C. C.F.R. CĂLĂTORI S.A. - S.T.F.C. Depoul CLUJ, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor:
- folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, 
- luare de mită, 
- două infracțiuni de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, 

DIDILĂ GEORGE, om de afaceri care controla mai multe societăți (S.C. Ecomet West S.R.L, S.C. Electro Sig Star S.R.L, S.C. Petroserv Conect S.R.L. și S.C. Grand Group CPS S.R.L.), la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor:
- a trei infracțiuni de instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, 
- dare de mită, 
- complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată(6 acte materiale), 

în stare de libertate, a inculpaților: 

STÎNGĂ CRISTIAN-VALERIU, SECU VIRGIL, PĂUNA RĂZVAN – CONSTANTIN, JIGORIA CRISTIAN AUREL, DĂRĂU CĂLIN-OVIDIU, BOZGA FLORIN-LIVIU-MIHAI, STAN STELIAN, MIU GHEORGHE DANIEL, ILIE EUGEN, SĂICU DANIEL și IONAȘCU GABRIEL, șefi ai subunităților (depourile) S.N.T.F.C. – C.F.R. Călători S.A., la data faptelor, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: 

La începutul anului 2014, inculpatul Protopopu Gabriel Telu, în calitate de director general adjunct, a pretins de la inculpatul Didilă George, foloase necuvenite, pentru a-și îndeplini în mod defectuos atribuțiile de serviciu. Aceste foloase au constat în sume de bani ce reprezentau un procent de 15 - 20% din valoarea totală (fără T.V.A.) a comenzilor care urmau să fie primite din partea subunităților societății feroviare aflate în subordinea funcționarului public.
De precizat este faptul că, produsele furnizate de către omul de afaceri aveau prețuri cu mult supraevaluate. 
De asemenea, în aceeași perioadă inculpatul Protopopu Gabriel Telu a acceptat promisiunea omului de afaceri de remitere a unor foloase necuvenite, constând în sume de bani ce reprezentau un procent de 20% din valoarea totală (fără T.V.A.) a comenzilor de furnizare piese ce urmau a fi primite din partea Depoului Cluj.
În schimbul acestor sume de bani, inculpatul Protopopu Gabriel Telu a promis că îl va determina pe inculpatul Cosmineanu Daniel Ninel să efectueze demersurile necesare pentru atribuirea unor astfel de comenzi uneia dintre societățile comerciale utilizate de către inculpatul Didilă George, lucru care s-a și întâmplat ulterior.
Astfel, inculpatul Protopopu Gabriel Telu l-a determinat pe inculpatul Cosmineanu Daniel Ninel să îi comunice omului de afaceri oferta unei societăți comerciale concurente, care participa la o procedură de achiziție desfășurată de subunitatea feroviară și să își exercite în mod defectuos atribuțiile de serviciu, în sensul efectuării demersurilor necesare pentru atribuirea directă a unei comenzi de furnizare a unor piese de locomotivă, către S.C. Petroserv Conect S.R.L.
Această societate, reprezentată în fapt de inculpatul Didilă George, nu îndeplinea condițiile necesare pentru comercializarea unor astfel de produse, conform reglementărilor în domeniu siguranței feroviare.
În continuare, urmare a acestei instigări, Depoul Cluj a efectuat plata în avans a pieselor de locomotivă comandate, iar ulterior, inculpatul Cosmineanu Daniel Ninel și-a îndeplinit defectuos atribuțiile de serviciu, în sensul că a efectuat demersurile necesare pentru a fi modificate comenzile inițiale de piese, întrucât o mare parte din aceste produse nu puteau fi recepționate din cauza lipsei certificărilor cerute de lege. Mai mult, acesta a întocmit două comenzi pentru furnizarea unor scule, chiar dacă în mod evident prețurile produselor de acest tip (scule) erau supraevaluate.
Ulterior primirii comenzilor și efectuării în avans a plății produselor de către subunitatea feroviară, inculpatul Protopopu Gabriel Telu a primit suma de 10.000 lei de la inculpatul Didilă George în baza înțelegerii anterioare.
Pentru „ajutorul” acordat, inculpatul Cosmineanu Daniel Ninel a primit de la omul de afaceri suma de 2.000 de lei. 
După numirea în funcția de director a inculpatului Gavriș Teodor Alexandru, acesta și-a îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu, ca urmare a instigării inculpatului Didilă George, și l-a sprijinit pe acesta din urmă să obțină în mod fraudulos sume de bani de la S.N.T.F.C. – C.F.R. Călători S.A. sub pretextul achiziționării unor bunuri.
De menționat este faptul că, achizițiile au fost realizate cu încălcarea dispozițiilor legale incidente referitoare la procedura de achiziție, iar bunurile aveau prețurile supraevaluate.
Astfel, inculpatul Didilă George a stabilit cu inculpații Gavriș Teodor Alexandru și Protopopu Gabriel Telu, ca S.C. Ecomet West S.R.L. să livreze, în cursul anului 2014, prin achiziție directă, scule, dispozitive și verificatoare către depourile aflate în subordinea inculpatului Gavriș Teodor Alexandru, fiecare comandă urmând să aibă o valoare de până la 20.000 lei, fără T.V.A., iar ritmul de atribuire a comenzilor și de livrare a produselor urma să fie o dată la două-trei luni în cazul fiecărui depou.
În acest scop, inculpatul Didilă George i-a promis foloase necuvenite inculpatului Gavriș Teodor Alexandru, pentru ca acesta să-și îndeplinească în mod defectuos atribuțiile de serviciu, foloase constând în sume de bani ce reprezentau un procent de 15% din valoarea totală (fără T.V.A.), a comenzilor ce urmau să fie primite din partea subunităților societății feroviare.
Inculpatul Gavriș Teodor Alexandru a acceptat promisiunea omului de afaceri privind remiterea respectivelor foloase necuvenite și au stabilit împreună ca sumele de bani să fie remise de către acesta din urmă la final, după ce vor fi achitate de către S.N.T.F.C. – C.F.R. Călători S.A. toate facturile aferente comenzilor.
Ulterior, inculpatul Gavriș Teodor Alexandru a pretins un avans din sumele de bani promise de inculpatul Didilă George, astfel că a primit de la acesta suma de 35.000 de lei.
În urma instigării inculpatului Didilă George, inculpatul Gavriș Teodor Alexandru și-a îndeplinit defectuos propriile atribuții de serviciu și i-a determinat pe subordonații săi, angajați ai S.N.T.F.C. – C.F.R. Călători S.A., să își îndeplinească în mod defectuos propriile lor atribuții de serviciu.
În acest sens, inculpatul Gavriș Teodor Alexandru i-a atras în activitatea infracțională pe inculpații Stîngă Cristian Valeriu, Jigoria Cristian Aurel, Stan Stelian, Miu Daniel, Ionașcu Gabriel, Păuna Răzvan Constantin, Bozga Florin-Liviu-Mihai, Ilie Eugen, Săicu Daniel, Secu Virgil și Dărău Călin Ovidiu, care în calitate de șefi ai subunităților (depourile) S.N.T.F.C. – C.F.R. Călători S.A., au acceptat să comande produsele oferite de omul de afaceri și să plătească prețurile mult supraevaluate cerute de acesta.
Șefii celor unsprezece depouri, deși erau conștienți de faptul că nevoile urgente ale subunităților erau altele, au acceptat să atribuie, direct și cu prioritate, comenzi de furnizare scule societăților reprezentate de inculpatul Didilă George, având reprezentarea faptului că prețurile practicate erau supraevaluate.

Concret, acest mecanism infracțional s-a desfășurat după cum urmează: 
Potrivit unor dispoziții interne ale conducerii societății feroviare, pentru buna desfășurare a activității subunităților, conducătorii acestora puteau efectua în situații imprevizibile, achiziții cu atribuire directă până în limita maximă a 20.000 lei (fără T.V.A.), aspect cunoscut de către inculpatul Gavriș Teodor Alexandru și folosit de el în săvârșirea infracțiunilor, prin interpretarea cu rea-credință a prevederilor unei dispoziții interne.
Deși în Planul anual de achiziții al societății feroviare cu capital de stat era menționată expres achiziția de scule la nivel central, funcționarii publici și-au îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu prin evitarea aplicării prevederilor O.U.G. nr. 34/2006, aceștia nerecurgând la efectuarea unei licitații publice prin care la nivel centralizat să fie achiziționate produsele respective, ci au procedat la fragmentarea achiziției, folosindu-se de prevederile acelei dispoziției interne, în condițiile în care acestea nu erau incidente în cauză.
Astfel, deși nu existau situații de urgență apărute ca urmare a unor cauze de imprevizibilitate, au fost achiziționate de fiecare depou, prin achiziție directă, scule de la societățile reprezentate de către inculpatul Didilă George.
Chiar și cu ocazia efectuării achiziției de scule în baza prevederilor dispoziției respective, funcționarii publici cu atribuții în acest sens și-au îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu, întrucât nu a fost efectuat un studiu de piață referitor la produsele ce urmau a fi comandate, în acest mod neputându-se considera că a fost respectat criteriul prețului cel mai scăzut.
În multe cazuri, ulterior înaintării unor comenzi către societatea care avea prețul cel mai scăzut dintre cele trei oferte primite de la structura centrală, necesarul de scule a fost mărit „artificial” la solicitarea inculpaților Gavriș Teodor Alexandru și Didilă George și astfel crescută valoarea comenzilor până spre limita maximă la care se puteau efectua achiziții în baza acestei dispoziții interne, respectiv 20.000 lei (fără T.V.A.).
Cele trei oferte primite de la structura centrală a societății feroviare și pe baza cărora a fost ales furnizorul cu prețul cel mai scăzut, proveneau în realitate de la aceeași persoană și nu de la trei societăți comerciale distincte.

Paguba totală produsă S.N.T.F.C. – C.F.R. Călători S.A. de către inculpații anterior menționați, în modalitățile descrise, este în cuantum de 205.415,24 (T.V.A. inclus), din care 174.814,56 lei (TVA inclus) în relațiile comerciale cu S.C. Ecomet West S.R.L. și 30.600,68 lei (TVA inclus) în relațiile comerciale cu S.C. Petroserv Conect S.R.L., ambele firme fiind reprezentate în fapt de către inculpatul Didilă George.

În cauză, s-a dispus indisponibilizarea prin instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților: Gavriș Teodor Alexandru, Protopopu Gabriel Telu, Cosmineanu Daniel Ninel, Dărău Călin-Ovidiu, Jigoria Cristian Aurel, Miu Gheorghe-Daniel, Păuna Răzvan Constantin, Săicu Daniel, Ilie Eugen, Secu Virgil, Stan Stelian și Stîngă Cristian-Valeriu.

De asemenea, a fost instituită măsura asigurătorie a sechestrului asupra sumei de 61.000 lei, ce aparține inculpatului Didilă George. 

Față de inculpații Bojin Titu și Mihoc Marcel, procurorii anticorupție au dispus disjungerea cauzei și continuarea urmăririi penale într-un dosar distinct. 

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză. 

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Sursa:pna.ro

Categorie: Știri interne | Adăugat de: cnusi | Tag-uri: DNA, trafic de influență, luare de mită, C.F.R. CĂLĂTORI S.A
Vizualizări: 695 | Descărcări: | Rating: 5.0/1
Total comentarii : 0
Adresa stirii în forma HTML
Adresa stirii în forma BB-code
Adresa directa a stirii
Doar utilizatorii înregistraţi pot adăuga comentarii
[ Înregistrare | Logare ]